Field learning outcome data:
Code:
GG2A_U01
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Graduates are able to obtain information from literature, databases and other sources (also in foreign languages), and are able to integrate and interpret data as well as draw relevant conclusions, to express and justify their opinions
Reference to ALO:
  • T2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie