Field learning outcome data:
Code:
GG2A_W11
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Graduates are acquainted with methods, techniques, tools and materials suitable for solution of complicated geological and mining-engineering problems
Reference to ALO:
  • T2A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów