Field learning outcome data:
Code:
GG2A_W08
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Graduates have background knowledge of environmental impacts of geological processes and mining operations
Reference to ALO:
  • T2A_W08
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej