Field learning outcome data:
Code:
GG2A_W05
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Graduates have extensive knowledge of geology and mining engineering enabling them to identify the relationships in natural systems, which can be used in solutions of practical problems
Reference to ALO:
  • T2A_W02
    ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T2A_W08
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej