Field learning outcome data:
Code:
GG2A_W02
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Graduates have the requisite knowledge to perform specialist geological calculations and to model geological phenomena and processes
Reference to ALO:
  • T2A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów