Field learning outcome data:
Code:
GG2A_W01
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Graduates will have acquired extensive knowledge of selected branches of mathematics, physics, chemistry and geology necessary to be able to describe and analyse processes occurring on the Earth surface and in the Earth interior, applicable to identification and solution of complicated problems of applied geology and mining engineering
Reference to ALO:
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów