Gry komputerowe - Moduł/kurs programu studiów: Teleinformatyka (S)

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Gry komputerowe - Moduł/kurs programu studiów: Elektronika i Telekomunikacja (S)

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Gry komputerowe - Moduł/kurs programu studiów: Elektronika i Telekomunikacja (N)

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Gry komputerowe - Moduł/kurs programu studiów: Elektronika i Telekomunikacja (S)

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Gry komputerowe - Moduł/kurs programu studiów: Elektronika (S), Elektronika i Telekomunikacja (S)

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Gry komputerowe - Moduł/kurs programu studiów: Teleinformatyka (S)

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Gry komputerowe - Moduł/kurs programu studiów: Teleinformatyka (S)

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Języki programowania wysokiego poziomu - tok studiów 2016-2017 - Moduł/kurs programu studiów: Inżynieria Akustyczna - (S)

… adventure, visual novel, AI, gry turowe vs. gry czasu rzeczywistego, pętla główna… vs. kompilacja, systemy liczbowe, architektury komputerowe, licencje oprogramowania, GPL, open source…

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Ochrona własności intelektualnej - tok studiów 2015-2016 - Moduł/kurs programu studiów: Budownictwo - (S)

…, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej… gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy komputerowe, przedstawienia informacji. c. wynalazki wyłączone…

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Ochrona własności intelektualnej - tok studiów 2016-2017 (dostępne również: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) - Moduł/kurs programu studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - (S)

…, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej… gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy komputerowe, przedstawienia informacji. c. wynalazki wyłączone…

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Ochrona własności intelektualnej - tok studiów 2012-2013 - Moduł/kurs programu studiów: Inżynieria Akustyczna - (S)

…, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej… gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy komputerowe, przedstawienia informacji. c. wynalazki wyłączone…

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Ochrona własności intelektualnej - tok studiów 2015-2016 - Moduł/kurs programu studiów: Budownictwo - (N)

…, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej… gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy komputerowe, przedstawienia informacji. c. wynalazki wyłączone…

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Ochrona własności intelektualnej - tok studiów 2015-2016 (dostępne również: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015) - Moduł/kurs programu studiów: Górnictwo i Geologia - (S)

…, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej… gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy komputerowe, przedstawienia informacji. c. wynalazki wyłączone…

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Ochrona własności intelektualnej - tok studiów 2012-2013 - Moduł/kurs programu studiów: Górnictwo i Geologia - (N)

…, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej… gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy komputerowe, przedstawienia informacji. c. wynalazki wyłączone…

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Ochrona własności intelektualnej - tok studiów 2016-2017 (dostępne również: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) - Moduł/kurs programu studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - (N)

…, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej… gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy komputerowe, przedstawienia informacji. c. wynalazki wyłączone…

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Ochrona własności intelektualnej - tok studiów 2013-2014 - Moduł/kurs programu studiów: Inżynieria Akustyczna - (S)

…, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej… gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy komputerowe, przedstawienia informacji. c. wynalazki wyłączone…

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Ochrona własności intelektualnej - tok studiów 2013-2014 - Moduł/kurs programu studiów: Górnictwo i Geologia - (N)

…, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej… gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy komputerowe, przedstawienia informacji. c. wynalazki wyłączone…

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Ochrona własności intelektualnej - tok studiów 2016-2017 (dostępne również: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) - Moduł/kurs programu studiów: Inżynieria Środowiska - (S)

…, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej… gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy komputerowe, przedstawienia informacji. c. wynalazki wyłączone…

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Ochrona własności intelektualnej - tok studiów 2016-2017 - Moduł/kurs programu studiów: Budownictwo - (N)

…, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej… gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy komputerowe, przedstawienia informacji. c. wynalazki wyłączone…

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Od filmu do interaktywności - tok studiów 2012-2013 - Moduł/kurs programu studiów: Kulturoznawstwo - (S) - Kultura nowych mediów

… analogowej odbitki rzeczywistości aż po gry wideo, w których klasyczne kategorie…, cyberprzestrzeń, sztuka mediów i interaktywne gry. Punktem wyjścia będą pojęcia opisujące…? Kilka ustaleń i definicji. 6. Gry komputerowe w kulturze audiowizualnej

Wydział Humanistyczny

Od filmu do interaktywności - tok studiów 2012-2013 - Moduł/kurs programu studiów: Kulturoznawstwo - (S) - Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne

… analogowej odbitki rzeczywistości aż po gry wideo, w których klasyczne kategorie…, cyberprzestrzeń, sztuka mediów i interaktywne gry. Punktem wyjścia będą pojęcia opisujące…? Kilka ustaleń i definicji. 6. Gry komputerowe w kulturze audiowizualnej

Wydział Humanistyczny

Prawo autorskie i patentowe - tok studiów 2016-2017 (dostępne również: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) - Moduł/kurs programu studiów: Górnictwo i Geologia - (S)

…, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej… gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy komputerowe, przedstawienia informacji. c. wynalazki wyłączone…

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie - tok studiów 2015-2016 (dostępne również: 2013-2014, 2014-2015) - Moduł/kurs programu studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - (S) - Inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - (S) - Materiały i technologie w systemach elektroenergetycznych

… z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych. 3. Gry symulacyjne – podstawy gier, zasady organizacji… i symulacji systemów produkcyjnych. 5. Komputerowe wspomaganie symulacji w przedsiębiorstwie – formy…

Wydział Metali Nieżelaznych

Przedmiot humanistyczny 2 - tok studiów 2016-2017 (dostępne również: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) - Moduł/kurs programu studiów: Ekologiczne Źródła Energii - (S)

…, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej… gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy komputerowe, przedstawienia informacji. c. wynalazki wyłączone…

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Technologie gier komputerowych - tok studiów 2016-2017 - Moduł/kurs programu studiów: Informatyka - (S) - Systemy interaktywne i metody wizualizacji, Informatyka - (S) - Wytwarzanie oprogramowania

… – wprowadzenie, formalne sposoby opisu gry, klasyfikacja gier, własności gier. … motor realizacji zdarzeń, motor gry, projektowanie i programowanie symulacji … (2 godz.) # Gry komputerowe, gry sterowane przez komputer – gry rozgrywane przez roboty mobilne…

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji