Semestr 1, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

 
DGK-2-106-GG-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
DGK-2-107-GG-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
DGK-2-108-GG-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
DGK-2-109-GG-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DGK-2-110-GG-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-
DGK-2-111-GG-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-
DGK-2-112-GG-s 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 2
-

Matematyka

 
DGK-2-101-GG-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-102-GG-s 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 28 3
+
DGK-2-103-GG-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DGK-2-104-GG-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
DGK-2-105-GG-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+

Pozatechniczne

 
DGK-2-114-GG-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Semestr 2, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

 
DGK-2-204-GG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGK-2-205-GG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-206-GG-s 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-207-GG-s 30 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
DGK-2-208-GG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-209-GG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-210-GG-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-201-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-202-GG-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGK-2-203-GG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

 
DGK-2-301-GG-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 5
-
DGK-2-302-GG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-303-GG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa

 
DGK-2-304-GG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+